Pierwszy higrometr zaprojektował Leonardo da Vinci na początku piętnastego wieku. Jest to przyrząd, który wskazuje parametry wilgotności powietrza – inaczej mówiąc wilgotnościomierz. Urządzenie jest w stanie zbadać gęstość pary wodnej w powietrzu. Jest wykorzystywane w miejscach, dla których istotną kwestią jest utrzymanie wilgotności na stałym poziomie. Pomiar gęstości pary wodnej w powietrzu sprawdza się nie tylko w ogrodnictwie i branży spożywczej, ale również w takich miejscach jak biblioteki, galerie sztuki, serwerownie oraz sauny.

Jakie są rodzaje higrometrów?

Wilgotnościomierze rozróżnia się pod kątem technologii, na której podstawie zostały zbudowane. Podstawowym modelem jest higrometr włosowy, którego protoplastę zaprojektował Leonardo da Vinci. Mechanizm jest oparty na właściwościach włókien bawełnianych lub syntetycznych. Na skutek osadzania się wilgoci przytwierdzone do wskazówki nici zmieniają długość i wskazują wynik na mierniku. Jest to prosta, prawie bezawaryjna konstrukcja, której jedynym mankamentem jest spory margines błędu. Kolejnym higrometrem jest model kondensacyjny. Wartości wilgoci są mierzone na podstawie temperatury, przy której skrapla się para na schłodzonym szklanym lub metalowym naczyniu. Wynik oblicza się na podstawie tabeli, przy uwzględnieniu temperatury i ciśnienia. Najbardziej zaawansowanym urządzeniem jest higrometr elektroniczny. Parametry wskazują swoje wartości na podstawie czujników zasilanych przez prąd. Wilgotnościomierze tego rodzaju charakteryzują się tym, że wskazywane wartości są wzorowe, ponieważ wymagają kalibracji i atestów. Higrometry elektroniczne mogą być zintegrowane z aparaturą nawadniającą i klimatyzacją. Mogą być zasilane bateriami lub prądem z sieci.

Do czego służą higrometry?Co określają parametry na wyświetlaczu higrometru?

Podstawową wartością jest wilgotność względna, którą wskazuje się w procentach. Jest to maksymalne ciśnienie cząsteczek pary w określonej temperaturze powietrza. Wilgotność względna oznaczana jest symbolem RH i wyrażana w procentach. To stosunek ciśnienia cząstkowego pary wodnej zawartej w powietrzu do ciśnienia nasycenia, określającego maksymalne ciśnienie cząstkowe pary wodnej w danej temperaturze. Kolejnym parametrem jest określana w gramach wilgotność bezwzględna, czyli zawartość pary wodnej w metrze sześciennym powietrza. Wilgotność właściwa wskazuje na wyświetlaczu higrometru ilość pary wodnej w powietrzu, a punkt rosy, który określa temperaturę skraplania pary, jest podawany w stopniach Celsjusza. Prawie wszystkie nowoczesne higrometry posiadają również rozbudowane funkcje dodatkowe.